چشم انداز

فناوران پردیس پاسارگاد قشم

 

 

با یاد و استعانت از خدای مهربان

چشم اتداز شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم

چشم انداز و اهداف پیش روی شرکت در ۵ سال آینده بگونه ای خواهد بود که تبدیل شدن به شرکتی پیشرفته، نوآور، کارآمد، مشتری مدار و الهام بخشب و برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی توانا و مبتکر طرح های نوین بانکی و مالیپ یشتاز در ارائه خدمات پولی و بانکی بعنوان یک اپراتور مجازی با هدف ایجاد ارزش آفرینی همجمین تبدیل شدن به یکی از نهادهای معتبر پولی و بانکی در کشور خواهد بود .