آغاز همکاری کارت اعتباری ایرانیان و شرکت بیمه حافظ

 

آغاز همکاری کارت اعتباری ایرانیان و شرکت بیمه حافظ

روابط عمومی کارت اعتباری ایرانیان – همکاری مشترک کارت اعتباری ایرانیان و شرکت بیمه حافظ برای تضمین پرداخت اقساط کارت اعتباری در قالب صدور بیمه نامه اعتباری و مانده بدهکار عمر آغاز گردیده است .